Psychologia

Zostań specjalistą w dziedzinie psychologii

Sprawdź nasze atuty

Nasze atuty

Wyjątkowe specjalności

Proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Nowoczesny program

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

Stypendia zagraniczne

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

Sprawdź perspektywy pracy

 • Studia jednolite magisterskie
  • Psychologia społeczno-wychowawcza
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia biznesu
 • Studia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie
  • Psychologia społeczno-wychowawcza
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia biznesu

Psychologia społeczno-wychowawcza

Kwalifikacje absolwenta

- praca w charakterze eksperta od wychowania w rodzinie i instytucjach oświatowych,

- przeprowadzanie diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce dziecka na tle uwarunkowań środowiskowych,

- dokonanie diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka, współpracowanie z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami,

- przygotowanie do prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów oraz prowadzenia zajęć o charakterze rozwijającym kompetencje podnoszące jakość życia dziecka i ważnych dla rozwoju dziecka osób z jego otoczenia,

- współpraca z innymi placówkami pozaszkolnymi w celu udzielenia pomocy uczniom, ich rodzinom i wychowawcom.

Perspektywy zawodowe

- praca w systemie oświaty

- szkołach wszystkich szczebli

- placówki wychowawcze

- świetlice socjoterapeutyczne

- poradnie rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne

Psychologia kliniczna

Kwalifikacje absolwenta

- wiedza dotycząca prawidłowego rozwoju człowieka,

- znajomość mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych, - rozpoznawanie zdrowych i zaburzonych zachowań i funkcjonowania psychicznego człowieka,

- przygotowanie do pracy jako diagnosta,

- stosowanie metod diagnozy klinicznej,

-- umiejętność różnicowania sposobów udzielania pomocy psychologicznej (psychoprofilaktyka, interwencje kryzysowe, psychoterapia i rehabilitacja psychologiczna).

Perspektywy zawodowe

- ośrodki psychoterapii

- poradnie młodzieżowe, rodzinne i małżeńskie

- przychodnie i kliniki psychiatryczne, przychodnie i kliniki medycyny somatycznej

- instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach trudnych tj. Policja, sądownictwo, więziennictwo, wojsko, centra kryzysowe, ośrodki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne

Psychologia biznesu

Kwalifikacje Absolwenta

- wiedza na temat związków organizacji z jej otoczeniem i funkcjami, jakie odgrywają organizacje w naszym życiu,

- znajomość problemów związanych z zarządzaniem ludźmi, rozwiązywaniem konfliktów i podejmowaniem decyzji w organizacjach,

- przygotowanie do pracy jako doradca w przedsiębiorstwach przy organizacji pracy, przygotowaniu różnorodnych stanowisk pracy ze względu na uwarunkowania i możliwości psychiczne człowieka,

- udzielanie wsparcia przedsiębiorcy w kształtowaniu pozytywnej atmosfery i integracji zespołu,

- umiejętność szkolenia personelu średniego szczebla w zakresie zarządzania personelem,

- przygotowanie do prowadzenia rekrutacji i selekcji nowych członków organizacji,

- diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i prowadzenie szkoleń,

- prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy,

- budowanie, wdrażanie i monitorowanie systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i mediacji,

- możliwość pełnienia roli doradcy kadrowego i prowadzenia diagnozy przydatności kandydata na określone stanowisko pracy.

Perspektywy zawodowe

- działy personalne, agencje pracy, firmy rekrutujące

- agencje konsultingowe

- centra badania opinii społecznej i badań marketingowych

- firmy doradcze i szkoleniowe

- agencje reklamowe i PR

- media, organizacje pozarządowe

Psychologia społeczno-wychowawcza

Kwalifikacje absolwenta

- praca w charakterze eksperta od wychowania w rodzinie i instytucjach oświatowych,

- przeprowadzanie diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce dziecka na tle uwarunkowań środowiskowych,

- dokonanie diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka, współpracowanie z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami,

- przygotowanie do prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów oraz prowadzenia zajęć o charakterze rozwijającym kompetencje podnoszące jakość życia dziecka i ważnych dla rozwoju dziecka osób z jego otoczenia,

- współpraca z innymi placówkami pozaszkolnymi w celu udzielenia pomocy uczniom, ich rodzinom i wychowawcom.

Perspektywy zawodowe

- praca w systemie oświaty

- szkołach wszystkich szczebli

- placówki wychowawcze

- świetlice socjoterapeutyczne

- poradnie rodzinne, psychologiczno-pedagogiczne

Psychologia kliniczna

Kwalifikacje absolwenta

- wiedza dotycząca prawidłowego rozwoju człowieka,

- znajomość mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych, - rozpoznawanie zdrowych i zaburzonych zachowań i funkcjonowania psychicznego człowieka,

- przygotowanie do pracy jako diagnosta,

- stosowanie metod diagnozy klinicznej,

-- umiejętność różnicowania sposobów udzielania pomocy psychologicznej (psychoprofilaktyka, interwencje kryzysowe, psychoterapia i rehabilitacja psychologiczna).

Perspektywy zawodowe

- ośrodki psychoterapii

- poradnie młodzieżowe, rodzinne i małżeńskie

- przychodnie i kliniki psychiatryczne, przychodnie i kliniki medycyny somatycznej

- instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach trudnych tj. Policja, sądownictwo, więziennictwo, wojsko, centra kryzysowe, ośrodki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne

Psychologia biznesu

Kwalifikacje Absolwenta

- wiedza na temat związków organizacji z jej otoczeniem i funkcjami, jakie odgrywają organizacje w naszym życiu,

- znajomość problemów związanych z zarządzaniem ludźmi, rozwiązywaniem konfliktów i podejmowaniem decyzji w organizacjach,

- przygotowanie do pracy jako doradca w przedsiębiorstwach przy organizacji pracy, przygotowaniu różnorodnych stanowisk pracy ze względu na uwarunkowania i możliwości psychiczne człowieka,

- udzielanie wsparcia przedsiębiorcy w kształtowaniu pozytywnej atmosfery i integracji zespołu,

- umiejętność szkolenia personelu średniego szczebla w zakresie zarządzania personelem,

- przygotowanie do prowadzenia rekrutacji i selekcji nowych członków organizacji,

- diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i prowadzenie szkoleń,

- prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy,

- budowanie, wdrażanie i monitorowanie systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i mediacji,

- możliwość pełnienia roli doradcy kadrowego i prowadzenia diagnozy przydatności kandydata na określone stanowisko pracy.

Perspektywy zawodowe

- działy personalne, agencje pracy, firmy rekrutujące

- agencje konsultingowe

- centra badania opinii społecznej i badań marketingowych

- firmy doradcze i szkoleniowe

- agencje reklamowe i PR

- media, organizacje pozarządowe

Sprawdź jak się zapisać

Zapisz się już dziś

Rekrutacja trwa od początku maja do końca września. Wymagania rekrutacyjne: matura zdana na poziomie podstawowym

 • 1. Wyślij poprawnie wypełniony formularz zawierając w nim wszystkie informacje.
 • 2. Odbierz telefon od pracownika działu rekrutacji i umów się z nim na termin rozmowy organizacyjnej.
 • 3. Przyjedź w wyznaczonym terminie z kompletem dokumentów i podpisz umowę.
 • 4. Gratulacje – jesteś studentem! Zapraszamy na Inaugurację!

Poznaj naszą pełną ofertę